VIKTEN AV ATT FATTA BESLUT
[2014-03-10] Många egenskaper krävs av dagens ledare men en av de viktigaste är förmågan och modet att fatta beslut.
LÄS MER»