Jan Holmbom har under årens lopp coachat företagsledare och chefer och ledare inom offentlig förvaltning. Med utgångspunkt från det goda samtalet formas strategier och tekniker för att lösa problem, våga anta utmaningar eller uppnå mål – både verksamhetsmässiga och personliga.

 
 

 

 

 
     
 
 
 
 
       

 

 
             
HOLMBOM & Co, Linnefors 2, 590 15 Boxholm. 0142-573 80. info@holmbomco.com