Du kan. Vi kan. Hur tar vi tillsammans vara på kraften i varje medarbetare? Ge dig själv och din organisation chansen att inspireras och fylla på med ännu mera energi. Med hjälp av det goda exemplet och en hel del humor tar Jan Holmbom med dig på en resa in i förändring med glädje.

 

ÄR INSPIRATION VIKTIGT? Ja, absolut. Det är förmodligen ett av det viktigaste verktyget för en ledare.

HURDÅ? Inspiration är grunden för alla nya idéer och nya tankar. Alla organisationer som vill utvecklas har allt att tjäna på att uppmuntra inspirerande människor och miljöer.

FLUMMIGT? Tvärtom, synnerligen mätbart.

NU BLEV JAG NYFIKEN! Ja. Visst är det spännande? Och inspirerande.

KAN MAN LÄRA SIG ATT BLI INSPIRERANDE? Hur kom du hit. Du gick, eller hur? Har du alltid kunnat det? Nej, du har lärt dig det. Vi människor är fantastiska konstruktioner med en förmåga att lära oss massor. Självklart kan vi också lära oss att bli inspirerande. Om vi vill. Och varför skulle vi inte vilja?

 

 
     
 
 
 
 
       

 

 
             
HOLMBOM & Co, Linnefors 2, 590 15 Boxholm. 0142-573 80. info@holmbomco.com