Om Holmbom & Co

Vi arbetar med frågor som rör företags och organisationers utveckling med allt från marknadskommunikation, värdegrunds- och varumärkesutveckling till ledarskap och förändringsarbete.

Holmbom & Co är en del av Linnefors Information AB.

 
 
 
 
 
       

 

 
             
HOLMBOM & Co, Linnefors 2, 590 15 Boxholm. 0142-573 80. info@holmbomco.com