Jan Holmbom är en uppskattad ledare av grupprocesser. Processledarrollen kan se olika ut beroende på vad uppdragsgivaren önskar. Men det handlar alltid på ett eller annat sätt om att utveckla företaget eller organisationen, gruppen och/eller individerna.
 
Att utveckla företag och organisationers processer för att ligga i främre linjen kräver oftast nytänkande, engagemang och hårt arbete.  
Många gånger handlar det också om
att göra upp med invanda, trygga strukturer.
Med en extern processledare bryts hemmablindhet och möjliggör att alla kan vara delaktiga i det viktiga arbetet.
 
   
     
     
 
 
 
 
       

 

 
             
HOLMBOM & Co, Linnefors 2, 590 15 Boxholm. 0142-573 80. info@holmbomco.com