Sedan starten 1992 driver Jan Linnefors Information AB som under årens lopp arbetat med allt från informationsproduktion till marknadskommunikation och ren PR-verksamhet.

Vi har och har haft förmånen att till exempel utveckla varumärken och sätta grafiska profiler men också drivit affärsutvecklingsprojekt där marknadsföringen varit en av de viktigaste nycklarna till tillväxt och framgång för våra kunder.
     
     
 
 
 
 
       

 

 
             
HOLMBOM & Co, Linnefors 2, 590 15 Boxholm. 0142-573 80. info@holmbomco.com